• Zadzwoń


    693 180 403

Ekspert®

ekspert

 

Cement Ekspert® – to cement o podwyższonej klasie wytrzymałości ponad 42,5 MPa – stosowany wszędzie tam, gdzie musimy uzyskać wytrzymałe i trwałe betony w bardzo krótkim czasie.

Ekspert® to cement portlandzki popiołowy – CEM II/B-V 42,5 N. Dzięki wysokiej wytrzymałości wczesnej oraz końcowej produkt ten idealnie sprawdza się do przygotowania betonów wysokich klas C16-C45 na placu budowy, na konstrukcje stropów, wieńców, belek, schodów i nadproży, a także fundamenty, posadzki czy prefabrykaty. Wysokie wytrzymałości wczesne pozwalają na przyspieszenie tempa prac budowlanych, szybszą rotacje form i szalunków. Podwyższona urabialność ułatwia lepsze wypełnianie form i szalunków oraz poprawia pompowalność mieszanki betonowej. Dzięki odpowiednio dobranej kompozycji składników mineralnych użycie cementu Ekspert® zmniejsza ryzyko pojawienia się rys skurczowych, pustek i raków czy wykwitów na gotowych elementach.

 

 

Właściwości fizyko-chemiczne produktu (wartości średnie)*:wytwarzanego w cementowni Kujawywytwarzanego w cementowni Małogoszcz
Powierzchnia właściwa
4 820 cm²/g4 467 cm²/g
Początek czasu wiązania178 min230 min
Koniec czasu wiązania234 min306 min
Wytrzymałość na ściskanie po 2-dniach,
badana zgodnie z PN-EN 196-1
26,0 MPa26,1 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28-dniach,
badana zgodnie z PN-EN 196-1
49,0 MPa53,8 MPa
Gęstość właściwa2,74 g/cm³
2,86 g/cm³
Wodożądność29,6%31,9%
Zawartość siarczanów SO32,82%2,76%
Zawartość chlorków Cl-0,060%0,065%
Zawartość alkaliów (eq Na2O)1,25%1,23%

Materiały pochodzą ze strony producenta: www.lafarge.pl