• Zadzwoń


    693 180 403

Popularny®

PopularnyCement powszechnego zastosowania, o podwyższonej urabialności i odporności na działanie środowisk agresywnych, doskonały do prac posadzkarskich i podbudowy pod kostkę brukową.

Popularny® to cement pucolanowy klasy 32,5, o składzie zgodnym z wymaganiani normy PN-EN 197-1. Produkt ten znakomicie nadaje się do większości prac budowlanych, w tym wykonywania posadzek i jastrychów, podbudowy pod kostkę brukową, wytwarzania betonu zwykłego, przygotowywania typowych zapraw murarskich i tynkarskich, stabilizacji gruntu oraz podbudowy konstrukcji nośnych za pomocą betonu chudego.

Użycie cementu Popularny® ułatwia obróbkę powierzchni posadzek, poprawia szczelność betonu, podwyższa urabialność i pompowalność betonów, ułatwia rozprowadzanie mieszanki betonowej wewnątrz form i deskowań oraz zwiększa odporność na działanie środowisk agresywnych chemicznie.

Na estetykę i trwałość konstrukcji lub elementów wykonanych na bazie cementu Popularny® wpływa również obniżone ryzyko występowania wykwitów węglanowych oraz niski skurcz betonu.

 

Właściwości fizyko-chemiczne produktu (wartości średnie):wytwarzanego w cementowni Kujawywytwarzanego w cementowni Małogoszcz**
Powierzchnia właściwa4 576 cm²/g4 303 cm²/g
Początek czasu wiązania233 min266 min
Koniec czasu wiązania333 min363 min
Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-116,4 MPa14,1 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach,
badana zgodnie z PN-EN 196-1
37,3 MPa38,5 MPa
Gęstość właściwa2,65 g/cm³2,71 g/cm³
Wodożądność28,6%
32,3%
Zawartość siarczanów SO32,52%2,71%
Zawartość chlorków Cl-0,057%0,061%
Zawartość alkaliów (eq Na2O)1,47%1,53%.

Materiały pochodzą ze strony producenta: www.lafarge.pl