• Zadzwoń


    693 180 403

Standard®

190x300_StandardCement uniwersalny o podwyższonej urabialności i przyczepności do podłoża, doskonały do prac ogólnobudowlanych.
Standard® to cement wieloskładnikowy – CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R.

Produkt ten znakomicie nadaje się do większości prac budowlanych, w tym wytwarzania betonu zwykłego, przygotowywania typowych zapraw murarskich i tynkarskich, produkcji drobnych prefabrykatów czy stabilizacji gruntu i podbudowy konstrukcji nośnych za pomocą betonu chudego.

Standard® zapewnia optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki, w tym znakomitej plastyczności i urabialności, a także podwyższonej przyczepności do podłoża, która ogranicza straty materiałowe. Zastosowanie produktu do przygotowywania zapraw ogranicza konieczność dodawania do nich wapna hydratyzowanego.

Na estetykę i trwałość konstrukcji lub elementów wykonanych na bazie cementu Standard® wpływa również obniżone ryzyko występowania wykwitów węglanowych oraz niski skurcz betonu. Przy dozowaniu zgodnym z normami cement może być stosowany w warunkach braku zagrożenia agresją środowiska lub korozją albo w sytuacji ryzyka korozji spowodowanej karbonatyzacją.

 

Właściwości fizyko-chemiczne produktu (wartości średnie)*:wytwarzanego
w cementowni Kujawy
wytwarzanego w cementowni Małogoszcz
Powierzchnia właściwa4 092 cm²/g3 791 cm²/g
Początek czasu wiązania190 min
246 min
Koniec czasu wiązania242 min306 min
Wytrzymałość na ściskanie po 2-dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-118,2 MPa16,7 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28-dniach, badana zgodnie z PN-EN 196-1 39,4 MPa39,9 MPa
Gęstość właściwa2,83 g/cm³2,81 g/cm³
Wodożądność27%
26,3%
Zawartość siarczanów SO32,42%2,90%
Zawartość chlorków Cl-0,043%0,064%
Zawartość alkaliów (eq Na2O)1,02%0,85%

Materiały pochodzą ze strony producenta: www.lafarge.pl