• Zadzwoń


    693 180 403

TERMOton P+W 11,5

termoton11Pełna nazwa: TERMOton P+W 11,5
Wymiary: 325 x 115 x 235
Klasa: 15
Ilość sztuk na m2 grubość ściany 115mm: 12,5 sztuk
Waga 1 sztuka: 6,20 kg
Ilość sztuk na palecie: 144
Norma: PN-EN 771-1
Kategoria: II – Element murowy ceramiczny
Pionowo drążony przeznaczony na ściany wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone tynkiem.
Odchyłki wymiarów:
Kategoria odchyłek wymiarów T 1
ategoria rozpiętości wymiarów R 1
Kształt i budowa: wg załączonego rysunku
Wytrzymałość na ściskanie średnia: 27,8 N/mm
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych SO
Reakcja na ogień – Euroklasa A1
Gęstość brutto w stanie suchym 801 kg/m
Gęstość netto w stanie suchym 1774 kg/mm
Odporność na zamrażanie 20 cykli
Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych f 1 < 1 ,2 i f 2< 240 Bq/kg